۰۱ بهمن, ۱۳۹۸
زعفران، روزنامه ایی برای توسعه استان خراسان جنوبی

آخرین پست ها

صداوسیما – دامپزشکی خراسان جنوبی در خصوص شیوع بیماریتب برفکی هشدار داد.مدیر کل دامپزشکی استان گفت: با توجه به مشاهده مواردی ازکانونهای تب در کشور نیاز است دامداران نسبت به شیوع اینبیماری مراقب تهای لازم را انجام دهند.اصغرزاده افزود: با توجه به گزارش بیماری تب برفک... Read more

      فرهنگی

      اقتصادی

      ورزشی