۲۲ فروردین, ۱۳۹۹
زعفران، روزنامه ایی برای توسعه استان خراسان جنوبی

آخرین پست ها

شبستان – رئیسسازمان صنعت،معدن و تجارتخراسان جنوبی گفت: توزیع بیش از هزارتن میوه در خراسان جنوبی آغاز شده و مردم نگران کمبود میوه نباشند چراکهمیوه لازم تا پایان فروردین پیش بینیشده است.داوود شهرکی، اظهار داشت: بیش از هزار تن میوه تنظیم بازار برای شب عید درسردخانه ب... Read more

      فرهنگی

      اقتصادی

      ورزشی